Συνοπτική Αναφορά στον Κρυπτικό Τεκτονισμό

 

Είναι γνωστό ότι ο Τεκτονισμός στην προσπάθεια μετάδοσης , τα οποία καλείται ο κάθε ένας να ερμηνεύσει ελεύθερα και σύμφωνα με αυτά τα οποία αποκομ ηθικοπλαστικών μηνυμάτωνίζει από αυτά, χρησιμοποιεί - -εκτός των Συμβόλων και των Αλληγοριών- Μύθους τους οποίους, στους περισσότερους βαθμούς του, δανείζεται κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα γύρω από την ανέγερση του Ναού του Σολομώντα και την οποία παραλληλίζει με την ανέγερση του εσωτερικού Ναού μας.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι Συμβολισμοί στον Τεκτονισμό δεν είναι απόλυτοι και δογματικοί αλλά επιδέχονται περισσότερες της μιας ερμηνειών.

Η Μυστική Κρύπτη, γύρω από την φύλαξη της οποίας ο Τεκτονισμός ανέπτυξε τον αντίστοιχο Μύθο του, είναι ένα Σύμβολο επινοημένο και δεν αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη κατά την εξιστόρηση της κατασκευής του πρώτου Ναού από τον Σολομώντα, παρά το γεγονός ότι τα αντίστοιχα κεφάλαια της Βίβλου βρίθουν λεπτομερειών που αφορούν στην ανοικοδόμηση του πρώτου Ναού.

Πάντως η χρήση της Κρύπτης δεν είναι εντελώς τυχαία στον Τεκτονισμό, καθ’ όσον μία παρεμφερής αναφορά γίνεται στο βιβλίο των Μακκαβαίων, όπου αναφέρεται ότι ενώ διαρκούσε η αιχμαλωσία των Εβραίων από τον Ναβουχοδονόσορα, οι ιερείς του Ναού πήραν την φλόγα που έκαιγε στο Ιερό και την έκρυψαν σ’ ένα αποξηραμένο πηγάδι που βρισκόταν στις υπόγειες Στοές και τις οποίες γνώριζαν μόνον οι Ιερείς. Όταν οι Εβραίοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ, τα τέκνα των Ιερέων που γνώριζαν το μυστικό ανακάλυψαν το πηγάδι αλλά η φλόγα ήταν σβηστή.

Ο Τεκτονισμός με την δημιουργία του Μύθου της Κρύπτης κάλυψε τις θεμελιώδεις έννοιες για τον βασικό Συμβολισμό σχετικά με την απώλεια και επανεύρεση της «Λέξης» δηλαδή της Αλήθειας, η οποία μόνον μετά τον Θάνατο μπορεί να ανακαλυφθεί. Αυτή η Κρύπτη είναι το αόρατο και ασύλληπτο μέρος του εαυτού μας που μετέχει του Θείου Συνόλου, μέρος του οποίου αποτελεί ο κάθε ένας από εμάς. Είναι το μέρος από το οποίο πηγάζει ο Θείος Σπινθήρας της απόλυτης αλήθειας, είναι ο πιο βαθύς εσωτερικός μας Ναός όπου τοποθετούμε τις βαθύτερες γνώσεις, σκέψεις και εμπειρίες μας.

Για να καταστεί, όμως, αυτό δυνατό θα πρέπει η εσωτερική μας Κρύπτη να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη και καθαρή για την εναπόθεση σ’αυτήν των πλέον πολυτίμων γνώσεων, σκέψεων και εμπειριών μας.

Οι Κρυπτικοί βαθμοί είναι ενταγμένοι στο σύστημα του Τύπου της Υόρκης το οποίο αποτελεί ένα από τα φιλοσοφικά συστήματα τα οποία συνδέονται με τους τρεις βαθμούς του Συμβολικού Τεκτονισμού και αποτελεί περαιτέρω διερεύνηση και εξήγηση αυτών.


Το Κρυπτικό Τεκτονικό Σύστημα περιλαμβάνει δύο βαθμούς :
 • Του Βασιλικού Διδασκάλου

  Η ανυπέρβλητη διδασκαλία αυτού του βαθμού παροτρύνει τον Άνθρωπο-Τέκτονα να προπαρασκευάσει τον εαυτό του για την αντιμετώπιση της ευρέσεως της Απολύτου Γνώσεως, μιας γνώσεως που ανακαλύπτεται μετά από την διάβαση από τη ζωή προς τον θάνατο.

  Η προετοιμασία συνίσταται στην αποδοχή εκ μέρους των Ανθρώπων του γεγονότος ότι είμαστε θνητοί και κανείς δεν αποφεύγει το μοιραίο γεγονός του θανάτου, ότι με αυτόν ό,τι αγαθό, χρήσιμο και ικανό πράξαμε, δεν απόλυται με τη διάλυση του σώματός μας, δηλαδή του μέσου που επέλεξε ο Δημιουργός για την ανάγκη προσεγγίσεως της απολύτου γνώσεως, αλλά παραμένει αξιοποιήσιμο σε νοητή κρύπτη, ώστε οι επιγενέστεροι να το αξιοποιήσουν στην προσπάθειά τους σ’ αυτήν την προσέγγιση.

  Η αρχή της διδασκαλίας του βαθμού αυτού είναι λοιπόν το αισιόδοξο μήνυμα ότι τίποτε δεν απόλυται και δεν εγκαταλείπεται χωρίς λόγο και αιτία.
 • Του Εκλεκτού Διδασκάλου

  Ο Βαθμός του Εκλεκτού Διδασκάλου είναι ο δεύτερος και τελευταίος βαθμός στο Κρυπτικό Τεκτονικό Σύστημα.

  Κατά την Τεκτονική παράδοση οι Εκλεκτοί Διδάσκαλοι επελέγησαν και ασκούσαν τα καθήκοντά τους χωρίς ποτέ να έχουν αναγνωρισθεί σαν ξεχωριστή τάξη στον Ναό του Σολομώντα. Η ύπαρξη και η εργασία τους ήταν γνωστή μόνον στο Μέγα Συμβούλιο του Ναού, δηλαδή στους τρεις μεγάλους αρχιτέκτονες, γι’ αυτό ο αριθμός τους ήταν περιορισμένος σε αντίθεση με τους Βασιλικούς Διδασκάλους που αποτελούσαν πολυπληθέστερη και διακεκριμένη τάξη του Ναού.

  Το επίκεντρο της διδασκαλίας αλλά και το κυρίως μήνυμα του βαθμού είναι η ανάγκη να τηρούμε σε εγρήγορση την συνείδησή μας, καθ’ όσον -όταν αυτή καθεύδει- το τίμημα είναι πολύ βαρύ.
Με τον Κρυπτικό Τεκτονισμό συμπληρώνεται το Σύστημα της Υόρκης και κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος του Αρχαίου Τεκτονισμού. Κλείνει, κατά τρόπον τινά, η δια της μυητικής οδού μετάδοση της διδασκαλίας, και παραμένει ανοικτός μόνον ο δρόμος της βιωματικής πλέον μετάδοσης.