Συχνά Εμφανιζόμενες Ερωτήσεις


Τι είναι Ελευθεροτεκτονισμός;

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι μία παγκόσμια αδελφότητα ανδρών, που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις ηθικές και πνευματικές αξίες. Τα μέλη του διδάσκονται τις αρχές του μέσα από μία σειρά ψυχοδραματικών αναπαραστάσεων, που ακολουθούν παλαιούς και δοκιμασμένους τύπους και χρησιμοποιούν τις συνήθειες και τα εργαλεία των αρχαίων οικοδόμων ως αλληγορικούς οδηγούς. 

Λέγεται συχνά ότι ο Τεκτονισμός είναι ένα Μυητικό Τάγμα. Τι σημαίνει αυτό;

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι ένα Τάγμα επειδή είναι μια οργάνωση με συγκεκριμένη δομή και κανόνες. Αυτή η συγκεκριμένη δομή και οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι ίδιοι για όλους τους κανονικούς τέκτονες του κόσμου. Οι κανόνες αυτοί υπάρχουν, τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα (χειρόγραφα Regius και Cooke), και ευρίσκονται σε διάφορα χειρόγραφα ή έντυπα, που συνοπτικά αποκαλούνται Αρχαία Καθήκοντα και που μετεξελίχθησαν στα Οριοθέσια. Τα Οριοθέσια

περιλαμβάνουν αρχές κοινά αποδεκτές και αμετάβλητες στο χρόνο. Με βάση αυτά και την τεκτονική παράδοση δημιουργήθηκαν τα Συντάγματα και οι κανόνες που διέπουν την λειτουργία του Τάγματος.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι ένα Μυητικό Τάγμα διότι προσφέρει μια πνευματική διαδικασία εσωτερικής τελείωσης. Δεν έχει δόγμα, δεν έχει άμεσες απαντήσεις, αλλά δίνει τα μεθοδολογικά όργανα-εργαλεία έτσι ώστε να επιτρέπει στα μέλη του να συνεχίσουν την προσωπική πνευματική αναζήτηση και να φθάσουν στις δικές τους απαντήσεις. Αυτά τα εργαλεία , που είναι πάνω από λέξεις, εγγίζουν το βάθος του εγώ του καθενός. Αυτή η προσωπική προσπάθεια που απορρέει μέσα από την προοδευτική ερμηνεία των τυπικών αποτελεί την αρχή της εσωτερικής τελείωσης. Το επιτυγχάνουν όλοι αυτό; Μάλλον όχι. Ομως το σημαντικό είναι η πορεία.

Ποιά είναι τα ουσιαστικά προσόντα για τα μέλη του Ελευθεροτεκτονισμού;

Τα ουσιαστικά προσόντα για να γίνει κανείς δεκτός και να παραμείνει μέλος του Ελευθεροτεκτονισμού είναι:
Η πίστη προς ένα Υπέρτατο Ον, ως ελάχιστος κοινός τόπος αλήθειας, που μπορεί να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη ενός ηθικού τρόπου ζωής και την πνευματική αναζήτηση. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε άνδρες, ενήλικες, οποιασδήποτε φυλής ή θρησκείας, που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές και έχουν καλή φήμη, ως έκφραση της τιμής , από την οποία πρέπει να εμφορούνται.

Ποιός είναι ο κοινωνικός στόχος του Ελευθεροτεκτονισμού;

Ο κύριος κοινωνικός στόχος του Ελευθεροτεκτονισμού είναι η συνεχής προσπάθεια για αυτοβελτίωση και η δράση για την ειρηνική και βαθμιαία αναβάθμιση ατόμων και κοινωνιών. Ως υπέρτατα αγαθά ο Ελευθεροτεκτονισμός θεωρεί την ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και λόγου και επομένως αποδοκιμάζει κάθε μέσο που δημιουργεί ή ευνοεί καταστάσεις αντιθέτους προς αυτήν. Παράλληλα προβάλει το χρέος της αμύνης υπέρ παντός αδικουμένου ή καταπιεζομένου. Η επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται με την υποχρέωση του Ελευθεροτεκτονσμού και των μελών του να σέβονται απόλυτα τους νόμους της χώρας όπου ζουν και εργάζονται. Τα μέλη του πρέπει να εκτελούν επιμελώς τα καθήκοντά τους ως πολίτες, ως μέλη της οικογενείας τους, και ως εργαζόμενοι.

Είναι ο Ελευθεροτεκτονισμός Θρησκεία;

Ο Ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι ούτε Θρησκεία, ούτε υποκατάστατο της Θρησκείας ή άλλου φιλοσοφικού συστήματος. Ο ίδιος δεν παρέχει δικό του σύστημα πίστης, όμως το ουσιαστικό προσόν που αναφέρεται για τα μέλη του είναι η πίστη προς ένα Υπέρτατο Ον. Το γεγονός αυτό του επιτρέπει να είναι ανοικτός σε άνδρες διαφόρων Θρησκειών, από τους οποίους περιμένει να συνεχίσουν να ακολουθούν ο καθένας την δική του πίστη. Κατά συνέπεια οι συζητήσεις επί θρησκευτικών θεμάτων είναι αυστηρά απαγορευμένες κατά τις τεκτονικές συνεδρίες.
Ο Ελευθεροτεκτονισμός στερείται των βασικών στοιχείων της Θρησκείας. Δεν διαθέτει θεολογικό δόγμα, δεν προσφέρει Θεία Ευχαριστία, δεν ισχυρίζεται ότι οδηγεί τα μέλη του προς την σωτηρία της ψυχής.
Ο Ελευθεροτεκτονισμός, χωρίς να παρεμβαίνει στις ιδιαίτερες θρησκευτικές πεποιθήσεις των μελών του, αναμένει από τα μέλη του να θέτουν πάνω από οποιοδήποτε καθήκον τους το καθήκον προς τον Θεόν. Οι ηθικές διδασκαλίες του Ελευθεροτεκτονισμού είναι αποδεκτές από όλες τις Θρησκείες. Στο μέτρο αυτό ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι επομένως υποστηρικτής της Θρησκείας.

Γιατί ο Θεός αποκαλείται Μέγας Αρχιτέκτων;

Ο Ελευθεροτεκτονισμός δέχεται ως μέλη ανθρώπους κάθε θρησκείας και δόγματος. Έχει στους κόλπους του Χριστιανούς, Μωαμεθανούς, Ιουδαίους, Ινδουιστές κλπ. Για να αποφεύγεται η όποια δυσαρμονία και για να μπορούν άνθρωποι διαφορετικών θρησκευμάτων να προσεύχονται μαζί, χρησιμοποιείται η περιγραφή "Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος".
Δεν πρόκειται για κάποιο ξεχωριστό "τεκτονικό Θεό", ούτε για προσπάθεια συνδυασμού όλων των Θεών σε ένα. Είναι απλώς το κοινό όνομα με το οποίο ο κάθε Ελευθεροτέκτων απευθύνεται στο Θεό του.

Γιατί ο Ελευθεροτεκτονισμός δεν δέχεται γυναίκες ως μελη;

Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί σε διάφορα επίπεδα.
Κατ’ αρχάς σε τυπικό επίπεδο. Δεν επιτρέπονται γυναίκες διότι τα Οριοθέσια του Ελευθεροτεκτονισμού ορίζουν ότι μόνον άνδρες γίνονται δεκτοί. Τα Οριοθέσια δεν αλλάζουν και αποτελούν το βασικό κριτήριο της κανονικότητας των τεκτόνων.
Δεύτερον, σε ιστορικό επίπεδο. Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι απόγονος των οικοδομικών συντεχνιών του παρελθόντος, όπου λόγοι φυσικής δύναμης δεν επέτρεπαν στις γυναίκες να είναι μέλη τους. Ο Ελευθεροτεκτονισμός γεννήθηκε τον 18ο αιώνα , μια εποχή όπου η γυναίκα δεν είχε πολιτικά δικαιώματα, αλλά και ούτε απολάμβανε την σπουδαιότητα που η σημερινή εποχή, δίκαια, της έχει αποδώσει.
Τέλος, η απαγόρευση συμμετοχής γυναικών στις Στοές δεν σημαίνει με κανένα τρόπο πως είναι μια έκφραση απόρριψης, έλλειψης εμπιστοσύνης ή υποτίμησης της αξίας της γυναίκας. Αντίθετα, η ανάπτυξη της μυητικής διαδικασίας βοηθείται από την καλλιέργεια της διαίσθησης, της ευαισθησίας , της αγάπης και της αίσθησης του ωραίου, αρετές και χαρακτηριστικά τόσο εμφανώς θηλυκά. Επομένως, μέσα στις Στοές οι άνδρες δεν συμπεριφέρονται σαν αντι-θηλυκά ή υπεροπτικά όντα. Οι γυναίκες δεν γίνονται μέλη, απλώς και μόνο γιατί μόνο άνδρες γίνονται δεκτοί.

Είναι ο Τεκτονισμός μιά μυστική εταιρεία ή οργάνωση;

Όχι. Ο Τεκτονισμός δεν είναι μυστική εταιρεία, αλλά  οργάνωση φιλοσοφική-ερευνητική και αγαθοεργός. Όπως και πολλές άλλες οργανώσεις και μέσα στα πλαίσια των καλώς εννοουμένων δικαιωμάτων του πολίτη σε μια δημοκρατική κοινωνία, θεωρεί ορισμένα από τα εσωτερικά του πράγματα ως ιδιωτικές υποθέσεις που αφορούν μόνο τα μέλη του. Δεν υπάρχουν μυστικά σε σχέση με τους σκοπούς του και τις αρχές του. Τα μυστικά του Τεκτονισμού σχετίζονται με παραδοσιακούς τρόπους αναγνώρισης μεταξύ των μελών του, που παραμένουν αναλλοίωτοι από χρόνου αμνημονεύτου και δεν περιέχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή μηνύματα.

πηγή: archive.org(nglgreece.org)