Ανεξάρτητα Σώματα

Ανεξάρτητα Τεκτονικά Σώματα
  
Τον Μάρτιο του 1976, ωρισμένοι ένθερμοι και ενθουσιώδεις Διδάσκαλοι Τέκτονες, η πλειοψηφία των οποίων μοχθούσε να φέρει την Ελληνική Ελευθεροτεκτονική σε σημείο που να συμμορφώνεται προς τα "Αρχαία Καθήκοντα", μυήθηκαν στο Σύστημα της Υόρκης (Διδάσκαλος του Σήματος, Πρώην Σεβάσμιος, Εξοχώτατος Διδάσκαλος, Βασιλική Αψίδα). Η μύησις έγινε από Μεγάλους Αξιωματικούς του Τάγματος της Υόρκης, με επι κεφαλής τον τότε Μέγα Προκαθήμενο του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Γερμανίας Εξοχώτατο Εταίρο Γουλιέλμο - Ευμένη Καλούδη....

.... Τον Μάρτιο του 1993, η Γενική Συνέλευση του Μεγάλου Περιστυλίου της Ελλάδος απεφάσισε να εκχωρήσει την Τάξη της Βασιλικής Αψίδος στην Συντεχνία, θεωρώντας ότι αυτή αποτελεί τμήμα του Αρχαίου και Αγνού Ελευθεροτεκτονισμού. Οι Εταίροι ίδρυσαν σύμφωνα με τα αρχαία έθιμα Περιστύλια, τα οποία ακολουθούν το τυπικό Aldersgate. Η Τάξις της Βασιλικής Αψίδος κυβερνάται από το Ύπατον Μέγα Περιστύλιον της Ελλάδος, με βάση το δικό του Βιβλίο Γενικών Κανονισμών. Έκτοτε, για να εξυψωθεί ένας αδελφός ως Εταίρος της Βασιλικής Αψίδος πρέπει να είναι ταμειακώς εν τάξει Διδάσκαλος Τέκτων, μέλος Κανονικής Μεγάλης Στοάς.

Τα παλαιά Περιστύλια μετασχηματίσθηκαν σε Στοές Σήματος, ιδρύοντας την Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος και των Υπερποντίων αυτής Στοών, με ιδιαίτερους Κανονισμούς, ανεξάρτητη διοίκηση και διάρθρωση. Η Μεγάλη αυτή Στοά εγκαθιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1993 από την Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Αγγλίας και Ουαλλίας και των Υπερποντίων αυτής Περιφερειών και Στοών, με προεδρεύοντα τον τότε Αντικαταστάτη Μεγάλο Διδάσκαλο, Σεβ/το αδ. Λόρδο Swansea..... (πηγή: royalarch.gr)

Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος

Η «Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος και των Υπερποντίων Αυτής Στοών» είναι ένα Τεκτονικό Σώμα, στην ευθύνη του οποίου υπάγονται Τεκτονικοί Βαθμοί, οι οποίοι χαίρουν ιδιαιτέρας εκτιμήσεως μέσα στο διεθνές τεκτονικό γίγνεσθαι. Είναι ένα ανεξάρτητο Τεκτονικό Σώμα, από τα χαρακτηριζόμενα ως «πέραν της Συντεχνίας», αλλά ταυτόχρονα στενά συνεργαζόμενο με την «Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος», από την οποία κατά βάση αντλεί τα μέλη του. (πηγη: markandmariner.gr)
Ύπατον Μέγα Περιστύλιον των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος

Η πρώτη αναφορά σε σύγχρονα γραπτά για την Ιερά Βασιλική Αψίδα βρίσκεται στο Γιούγκαλ της Ιρλανδίας το 1743. Το 1794 γίνεται πάλι λόγος για αυτή στο έργο του δρ.Δασσιγνύ «Σοβαρά και αμερόληπτος εξέτασις περί αιτίας της παρούσης καταπτώσεως του Ελευθεροτεκτονισμού εν Ιρλανδία». Εκεί αναφέρει την ύπαρξη της Βασιλικής Αψίδος Τεκτόνων στην Υόρκη, απ ΄όπου ο βαθμός αυτός εισήχθη και στο Δουλβίνο. Ακόμη ότι ήταν γνωστός και ασκείτο στο Λονδίνο και ότι τα μέλη του ήσαν οργανωμένο σώμα ανθρώπων οι οποίοι είχαν διέλθει από την έδρα.
Έχουμε σημειώσει ήδη πως η Βασιλική Αψίδα συνδέονταν παλαιότερα με τον 3ο Βαθμό και ο Μαρκ με το 2ο. Και τα δύο αυτά τελετουργικά τμήματα φαίνεται ότι περιλαμβάνοντο στο σώμα των παραδόσεων που έφθασε μέχρι τον Άντερσον το 1717, και ότι στους βαθμούς αυτούς εργάζοντο ιδιαίτερα μερικές στοές από πολλά χρόνια, αν και δεν φαίνονται και τυπικά εγκεκριμένοι από τη Μεγάλη Στοά. Η πρώτη εξωτερική μνεία για το βαθμό του Μαρκ γίνεται στο βιβλίο των πρακτικών ενός Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδος στο Πόρτσμουθ το 1769. Η προσεκτική μελέτη των υπαρχόντων τυπικών και των δύο αυτών βαθμών δείχνει ότι παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις Αγγλικές , Σκωτικές και Ιρλανδικές εργασίες. Είναι φανερό ότι και εδώ πρόκειται για κληρονομιά πολλών γραμμών παραδόσεως. Ο Α.Ε Waite μνημονεύει ένα τυπικό της Αρχαίας Στοάς Μαρκ στην Υόρκη , που είχε στην κατοχή του, και που διαφέρει σχεδόν τελείως από όλα τα σημερινά τυπικά. Όταν όμως έχουμε υπ' όψη τον αριθμό και την ποικιλία των παραδόσεων τις οποίες μας κληροδότησαν οι αιώνες, δεν δυσκολευόμαστε να εξηγήσουμε τις διαφορές ανάμεσα στο τυπικό των «Αρχαίων» και των «Νεωτέρων». (πηγή: tektonismos.blogspot.gr, C.W. Leadbeater - H μυστική ιστορία του Τεκτονισμού)


Οι απαρχές και η εξέλιξη της Βασιλικής Αψίδας από το 1744 έως το 1817Μέγα Συμβούλιον Βασιλικών και Εκλεκτών Διδασκάλων της Ελλάδος
Ο υποψήφιος για τους βαθμούς αυτούς πρέπει να είναι Διδάσκαλος Τέκτονας, Διδάσκαλος Τέκτονας του Σήματος και Τέκτονας της Βασιλικής Αψίδος.

Συνοπτική Αναφορά στον Κρυπτικό ΤεκτονισμόΜέγα Συμβούλιον Ιπποτών ΤεκτόνωνΠληροφορίες | Ιστότοπος Μεγάλου ΣυμβουλίουΙστότοπος Επαρχίας Ελλάδος


Στην Ιρλανδική Βασιλική Αψίδα τα μυστικά δεν ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια της επανοικοδομήσεως του Ναού, αλλά κατά τη διάρκεια επισκευής του, την οποία πραγματοποίησε ο Βασιλεύς Ιωσίας, πριν ο Ναός καταστραφεί από τους Βαβυλωνίους.
Η επιστροφή των Ιουδαίων από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος και η επανοικοδόμηση του Ναού (η οποία άλλοτε αναφέρεται ως οικοδόμηση του Δευτέρου Ναού) αποτελεί το θέμα πάνω στο οποίο βασίζονται οι τρείς βαθμοί της Ιπποτικής Τεκτονικής, εστιάζοντας στον ζήλο και την επιμονή που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου αυτού.
Ο υποψήφιος για τους βαθμούς αυτούς πρέπει να είναι τακτικό μέλος Στοάς Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος  και Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδος επί ένα τουλάχιστον έτος. (πηγη: knight-masons.gr)

Οι Βαθμοί της Ιπποτικής Τεκτονικής πριν το Μέγα ΣυμβούλιοΜέγα Σκήνωμα της Ελλάδος


 

Ιστορία | ΙστότοποςΣχέσεις Αμοιβαίας Αναγνωρίσεως


...oύτε o Τεκτovισμός oύτε η σημεριvή Ναϊτική Τάξη έλκoυv τηv καταγωγή τoυς από τoυς Iππότες Ναϊτες. Παρά ταύτα όμως είναι αποδεκτή η άπoψη Τεκτόvωv συγγραφέωv ότι η Ναϊτική Τάξη θεσπίσθηκε εις αvάμvηση τωv πρωτoπόρωv τoυ Iππoτισμoύ πoυ τoυς διέκριvε η αvδρεία, η γεvvαιoφρoσύvη έvαvτι τoυ αvτιπάλoυ, o σεβασμός πρoς τις γυvαίκες και η βoήθεια τωv αδυvάτωv, τωv χηρώv και τωv oρφαvώv. (πηγη: archive.org(grandlodge.gr))
Ο υποψήφιος για τους βαθμούς αυτούς πρέπει να είναι Διδάσκαλος Τέκτονας και Τέκτονας της Βασιλικής Αψίδος επί δύο τουλάχιστον έτη.

Οι Ρίζες τωv Iππoτώv τoυ Ναoύ - Iστoρική Εξέλιξις - Σχέσις με τov Τεκτovισμό

 

Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος των Ιπποτών του Ναού

 
Μέγα Αυτοκρατορικόν Συγκάθεδρον της Ελλάδος


 

ΠληροφορίεςΙστότοπος


Το «Μέγα Αυτοκρατορικόν Συγκάθεδρον της Ελλάδος και των Συγκαθέδρων του εις την Αλλοδαπήν», είναι ένα Ανεξάρτητον Τεκτονικόν Σώμα, εις την ευθύνην του οποίου υπάγονται Τεκτονικοί βαθμοί, διαφόρων βαθμίδων.
Η πρώτη "βαθμίς"  του Συγκαθέδρου, είναι το «Τεκτονικόν και Στρατιωτικόν Τάγμα του Ερυθρού Σταυρού του Κωνσταντίνου», το ίδιο αυτό Τάγμα, που –κατά έναν θρύλο -  ίδρυσεν ο Μέγας Κωνσταντίνος το 312 μ.Χ.
Δια πρώτην φοράν, φαίνεται να οργανώθηκε εις την Αγγλίαν, από τον Charles Shirreff περίπου το 1780.
Αναδιοργανώθη δε το 1804, από τον Waller Rodwell Wright, ο οποίος ενόσω τότε υπηρετούσε ως Γενικός Πρόξενος στην Κέρκυρα, εγκαταστάθη ως Προσωρινός Μέγας Ηγεμών (Provisional Grand Commander) του Τάγματος του Ερυθρού Σταυρού του Κωνσταντίνου της Αγγλίας. Εκει, συνέγραψε το Τυπικόν που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα.
Κατά τη διάρκειαν των επομένων 50 ετών το Τάγμα υπολειτούργησε, όμως το Μεγάλο Αυτοκρατορικό Συγκάθεδρο συνεστήθη εκ νέου το 1865, όταν εξελέγη και ενεθρονίσθη ως Μεγάλος Ηγεμών ο William Henry White. Από το 1865 λειτουργεί κανονικά μέχρι σήμερον, ο αρχικός δε τίτλος του, ήτο"Αυτοκρατορικόν, Εκκλησιαστικόν και Στρατιωτικόν Τάγμα του Ερυθρού Σταυρού τής Ρώμης και του Κωνσταντίνου”
Αι αρχαί του Τάγματος διετηρήθησαν κατ’ αρχάς, υπό των Μεγάλων Αυτοκρατορικών Συγκαθέδρων Αγγλίας, Σκωτίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Μεξικού και Φιλιππίνων, ως και του Καναδά.
Εις την Ελλάδα το αρχαίο αυτό Τάγμα, ανεβιώθη την 21ην Μαΐου 1982 εις την πόλιν των Αθηνών,  μετά πάροδον 529 ετών από της θέσεως του εις ύπνον κατά την πτώσιν της Κωνσταντίνου Πόλεως, την 29ην Μαΐου 1453. (πηγη: grandconclave.gr)
Η Αρχαία και Έντιμος Αδελφότης των Ναυτίλων της Βασιλικής Κιβωτού της Ελλάδος«Η Αρχαία και Έντιμος Αδελφότης των Ναυτίλων της Βασιλικής Κιβωτού» λειτουργεί στην Ελλάδα υπό την σκέπην του Μεγάλου Διδασκάλου τής «Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος και των Υπερποντίων Αυτής Στοών», από την οποία, κυρίως, αντλεί τα μέλη της.
Τα μέλη της Αδελφότητος καλούνται να ασκήσουν την Αδελφική Αγάπη στην πιο εκλεπτυσμένη της μορφή, μέσα από τον αποσυμβολισμό των στοιχείων των σχετιζομένων με την Κιβωτό. (πηγη: markandmariner.gr)