Ιπποτική Τεκτονική


 Ιστότοπος Μεγάλου Συμβουλίου

Ιστότοπος Επαρχίας ΕλλάδοςΣτην Ιρλανδική Βασιλική Αψίδα τα μυστικά δεν ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια της επανοικοδομήσεως του Ναού, αλλά κατά τη διάρκεια επισκευής του, την οποία πραγματοποίησε ο Βασιλεύς Ιωσίας, πριν ο Ναός καταστραφεί από τους Βαβυλωνίους.

Η επιστροφή των Ιουδαίων από την αιχμαλωσία της Βαβυλώνος και η επανοικοδόμηση του Ναού (η οποία άλλοτε αναφέρεται ως οικοδόμηση του Δευτέρου Ναού) αποτελεί το θέμα πάνω στο οποίο βασίζονται οι τρείς βαθμοί της Ιπποτικής Τεκτονικής, εστιάζοντας στον ζήλο και την επιμονή που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου αυτού.

Ο υποψήφιος για τους βαθμούς αυτούς πρέπει να είναι τακτικό μέλος Στοάς Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος  και Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδος επί ένα τουλάχιστον έτος. (πηγή: knight-masons.gr)


Οι Βαθμοί της Ιπποτικής Τεκτονικής πριν το Μέγα Συμβούλιο

 

***
  
M.E. Great Chief: Bernard V.A. Woods GKM PGSK

Ιστορία Ιπποτικής Τεκτονικής στην Ελλάδα


Τον Νοέμβριο του 2008 δεκαπέντε αδελφοί, μέλη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, τακτικά μέλη Στοών Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος και Περιστυλίων Βασιλικής Αψίδος, επισκέφθηκαν το Δουβλίνο και έλαβαν τους βαθμούς της Ιπποτικής Τεκτονικής στο Συμβούλιο Babylon αρ. 6.

Υπέβαλαν εν συνεχεία αίτημα για την ίδρυση στην Αθήνα ενός νέου Συμβουλίου Ιπποτών Τεκτόνων. Το αίτημα ενεκρίθη και το Συμβούλιο Αλήθεια αρ. 96 εγκαθιδρύθη και καθιερώθη κανονικώς τον Μάϊο του 2009.

Λόγω της ταχείας αυξήσεως του αριθμού των μελών υπεβλήθη και ενεκρίθη αίτημα για το Συμβούλιο Ελευθερία αρ. 99, το οποίο εγκαθιδρύθη και καθιερώθη στον Πειραιά τον Οκτώβριο του 2011.

Ένα τρίτο Συμβούλιο με το όνομα Amici Fedeli αρ. 106 δημιουργήθηκε στην Ζάκυνθο, το οποίο εγκαθιδρύθη και καθιερώθη τον Σεπτέμβριο του 2014.

Κατά την Σύνοδο του Μεγάλου Συμβουλίου του Οκτωβρίου 2014 ο Μέγας Αρχηγός ανεκοίνωσε την ίδρυση Επαρχίας Ελλάδος του Μεγάλου Συμβουλίου Ιπποτών Τεκτόνων και η απόφασίς του ενεκρίθη δια χειροκρουσίας.

Οι διορισθέντες Επαρχιακοί Μεγάλοι Αξιωματικοί εγκατεστάθησαν και ανηγορεύθησαν κατά την Σύνοδον του Μεγάλου Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014. (πηγή: knight-masons.gr)
Council Room in Dublin Masonic Hall